Những địa điểm kỳ lạ nhất trên Trái Đất

Giải trí Sang Sang 31/10/2018 21:00

Cùng khám phá những địa điểm kỳ lạ nhất trên Trái Đất theo bình chọn của trang Earthly, trong đó có cây cầu bàn tay khổng lồ ở Đà Nẵng.