Nói chuyện thảo mai, Jun Vũ bị Trường Giang quát đến cả giật mình

Giải trí Sang Sang 29/09/2018 08:00

Xuất hiện tại tập đầu tiên Nhanh Như Chớp mùa 2, Jun Vũ liên tục bị Trường Giang "bắt nạt", khi nói thẳng tham gia vì tiền thì bị "tố" suồng sã, còn lúc nói chuyện thảo mai thì bị "mắng" là nói xạo.