Noo Phước Thịnh công khai chuyện tình cảm với Mai Phương Thúy

Giải trí Sang Sang 01/11/2018 09:00

Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Chúng tôi đã từng là người yêu của nhau. Bây giờ thì chúng tôi không yêu nhau nữa. Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện yêu trong bao lâu. Tôi và Thúy vẫn dành cho nhau sự tôn trọng".