NS Hoài Linh gây tranh cãi khi được mời diễn trong chương trình từ thiện, BTC lên tiếng làm rõ

Giải trí Phạm Văn Phi 20/10/2022 15:30

NS Hoài Linh gây tranh cãi khi được mời diễn trong chương trình từ thiện, BTC lên tiếng làm rõ