NSND Hồng Vân tủi thân trước nhan sắc và độ nổi tiếng với đồng nghiệp

Giải trí Sang Sang 10/01/2019 06:00

NSND Hồng Vân hờn tủi với nhan sắc và độ nổi tiếng của đồng nghiệp, vậy mà MC Lại Văn Sâm còn dội thêm 'gáo nước lạnh' khi nhận xét: 'Hồng Vân bây giờ không xinh đẹp mà là đẹp lão'.