Nữ sinh giải được ô chướng ngại vật chỉ sau một hàng ngang gợi ý

Giải trí Sang Sang 25/11/2018 17:00

Chỉ với dữ kiện WWF cùng một góc hình ảnh, Tạ Nhật Linh đã tìm ra ô chướng ngại vật của tuần này - Gấu trúc - để bứt phá lên vị trí dẫn đầu 'đoàn leo núi'.