Ông cụ lặn xuống dưới lòng sông đóng băng để bắt gián

Giải trí Sang Sang 21/12/2018 14:00

Người đàn ông đào một cái lỗ trên lớp tuyết dày, sau đó lặn xuống phía dưới, rồi mang lên một con gián vẫn còn sống, khiến người xem ngạc nhiên.