Phan Hiển khiến Khánh Thi bật khóc khi bất ngờ tặng khuyên tai trước ngày 8/3

Giải trí Sang Sang 06/03/2019 08:00

Ngày Quốc tế Phụ nữ đang đến gần, Phan Hiển đăng clip anh dành tặng món quà đặc biệt cho bà xã Khánh Thi. Dù từng nhận rất nhiều món quà giá trị từ Phan Hiển, nhưng lần này được chồng tặng khuyên tai và đích thân đeo cho, Khánh Thi bật khóc.