Phan Mạnh Quỳnh ân hận khi loại nhầm cô gái hát hay trong Giọng Ải Giọng Ai

Giải trí Sang Sang 14/10/2018 19:00

Trong vòng 2, Phan Mạnh Quỳnh đã "lỡ tay" loại nhầm cô gái có giọng hát hay. Xem phần trình diễn của thí sinh này, Phan Mạnh Quỳnh hổ thẹn "không dám nhìn mặt" vì sự lựa chọn sai lầm của mình.