Phản ứng đáng yêu của Noo Phước Thịnh khi bất ngờ được hỏi về Mai Phương Thúy

Giải trí Sang Sang 16/09/2018 10:00

Nhận được câu hỏi về Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh có chút bối rối và cười lớn đáp: "Hết vui rồi nha, hết vui rồi nha, chúng mình nói gì vui vui khác khác đi nha".