Phim ngắn "Miệng Đời" - Thí sinh Bảo Chu

Giải trí Uyen 20/05/2022 19:00

Giới tính không quyết định sự thành bại của mỗi con người! Nhưng những lời nói vô tội vạ từ “Miệng Đời” sẽ huỷ hoại một cuộc đời!