Phim ngắn "Mong Manh" - Thí sinh Nguyễn Trung Nghĩa

Giải trí Uyen 19/05/2022 19:30

Bộ phim là 1 trong 9 dự án đang tham dự cuộc thi phim ngắn "Việt Nam Của Tôi" được tổ chức bởi Quỹ Vẻ Đẹp Điện Ảnh do Netflix tài trợ.