Phim ngắn "Vẹt Con" - Thí sinh Nguyễn Trần Ái Nhi

Giải trí Uyen 17/05/2022 19:30

Erik (25 tuổi) đón bác Thu (54 tuổi) từ Việt Nam bay sang Đức để nhận đồ của Minh – con trai bác đồng thời là bạn trai của Erik – sau khi Minh qua đời. Bác Thu muốn đem tro cốt của Minh về Việt Nam nhưng Erik thì chưa sẵn sàng với điều đó.