Quá áp lực với cuộc sống, giới trẻ Hàn Quốc trả tiền để được đi tù

Giải trí Sang Sang 04/12/2018 08:00

Dịch vụ 'ở tù' ra đời giúp người trẻ Hàn Quốc tìm đến cuộc sống bình yên giữa guồng quay mệt mỏi hàng ngày.