'Quỳnh búp bê': Quỳnh lợi dụng Phong, âm mưu làm bà chủ Thiên Thai

Giải trí Sang Sang 02/10/2018 14:00

Trong tập 13 của 'Quỳnh búp bê', Quỳnh đến chăm sóc con trai ông Cấn đang bị thương. Mục đích của cô nhằm chiếm lấy trái tim Phong, âm mưu trở thành bà chủ Thiên Thai.