Rời JYP, Somi gia nhập SM Entertaiment và sẽ là thành viên thứ 6 của Red Velvet?

Giải trí Sang Sang 21/08/2018 14:00

Được dự đoán sẽ debut dưới công ty của ông trùm thuộc Big3, tương lai của Somi sẽ như thế nào sau khi rời khỏi JYP?