Sam thú nhận đang tìm hiểu Karik và muốn anh chàng nấu ăn cho mình

Giải trí Sang Sang 30/10/2018 17:00

Sam chia sẻ: "Gần đây cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn một chút xíu. Chỉ như vậy thôi nhưng tương lai thì mình chưa biết được. Thật sự chuyện giữa Sam và Karik xảy ra như vậy khiến Sam rất bất ngờ luôn".