Sau khi kết hôn, Trường Giang thừa nhận không còn thiết tha ôm ấp gái đẹp tại Ơn Giời

Giải trí Sang Sang 04/11/2018 10:00

Từ khi rước Nhã Phương về chung một nhà, Trường Giang đã hạn chế hẳn những cử chỉ và hành động thân mật với các khách mời nữ tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi vì chẳng còn tha thiết gì nữa.