Sau mâu thuẫn bỏ quay, Trường Giang treo thưởng Hari Won 50 triệu nếu có thể làm điều này

Giải trí Sang Sang 21/12/2018 18:00

Trường Giang bất ngờ thách thức Hari Won có thể giải thích được luật chơi 1 mình cho tất cả mọi người có thể hiểu.