Seungri tiết lộ được "Bố Yang" cưng chiều ví lí do bất ngờ

Giải trí Sang Sang 18/08/2018 18:00

Trong chương trình "Please take care of my Refrigerator", Seungri đã tiết lộ hiện tại anh đã được "bố Yang" cừng chiều khác hẳn nhiều năm trước.