Sức mạnh ngang tầm bom nguyên tử của nữ siêu anh hùng Captain Marvel

Giải trí Sang Sang 01/03/2019 08:00

Captain Marvel sắp xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài khả năng chiến đấu phi thường, cô còn có thể bắn năng lượng từ tay và nhận thức thực tế khác với người thường.