Thanh Duy, Dương Thanh Vàng "kẻ 8 lạng người 800g" tại Nhanh Như Chớp

Giải trí Sang Sang 29/10/2018 10:00

Không hẹn mà gặp, Thanh Duy và Dương Thanh Vàng đều trùng hợp đáp đúng số câu bằng nhau và trả lời sai ở câu hỏi số 8 trong lần đầu tiên leo dốc tại Nhanh Như Chớp.