Thanh Hằng gay gắt đáp trả Võ Hoàng Yến, chỉ trích Minh Hằng

Giải trí Sang Sang 05/11/2018 07:00

Không chỉ gay gắt "ăn miếng trả miếng" với Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng còn thẳng thắn chỉ trích thái độ thiếu tôn trọng người khác của Minh Hằng khi bỏ về giữa chừng.