Thanh Hằng sát phạt Võ Hoàng Yến, Minh Hằng bật khóc an ủi.

Giải trí Sang Sang 12/11/2018 18:00

Chiến thắng thử thách, Thanh Hằng thẳng tay loại thí sinh đội Võ Hoàng Yến. Trước mất mát quá lớn, Võ Hoàng Yến bật khóc và Minh Hằng đã chạy lại an ủi cũng như động viên tinh thần.