Thành phố bầu trời - nơi người Trung Quốc bảo tồn hơn 500 năm

Giải trí Sang Sang 03/02/2019 08:00

Với chiều cao hơn 2.336 m so với mực nước biển, Phạm Tịnh Sơn trở thành ngọn núi kỳ lạ nhất thế giới. Nơi đây được trang CNN ví von như phiên bản đời thực của 'thành phố bầu trời'.