Thấy cô gái từ chối trai đẹp, Trấn Thành "chơi lầy" làm mai luôn cho Anh Đức

Giải trí Sang Sang 25/09/2018 19:00

Trấn Thành đúng là người bạn "có tâm" khi liên tục làm mai Anh Đức hết lần này đến lần khác nếu có cơ hội. Từ thí sinh cho đến nghệ sĩ khách mời đều được Trấn Thành se duyên với Anh Đức bất chấp.