Thầy giáo quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: 'Đúng người sai địa điểm'

Giải trí Sang Sang 22/06/2018 00:17

Nhiều người không đồng tình với hành động này của thầy giáo đến từ Đại học Vinh (Nghệ An).