Thí nghiệm bóng đèn 20.000 W sáng rực cả một khu phố

Giải trí Sang Sang 04/01/2019 14:00

Một cuộc thử nghiệm thú vị để tìm hiểu xem bóng đèn có mức tiêu thụ lên đến 20.000 W sẽ chiếu sáng ra sao. Và đúng như dự đoán, bóng đèn này làm rực sáng cả một khu phố.