Thử thách 100 bài HIT mùa 2: Juky San vượt mặt CARA, Lona

Giải trí Uyen 25/04/2021 20:51

Juky San dù mải hát HIT Sơn Tùng nhưng vẫn thong thả vượt mặt CARA, Lona.