Thu Trang khóc thét vì Tiến Luật lừa chơi tàu lượn siêu tốc một mình

Giải trí Sang Sang 29/09/2018 11:00

Trong chương trình Việt Nam Tươi Đẹp, sau khi bước lên tàu lượn, Thu Trang mới biết mình bị chồng lừa để cô chơi một mình.