Tới Tây Ban Nha, trượt máng nước xuyên qua bể cá mập

Giải trí Sang Sang 29/12/2018 10:00

Công viên nước Siam Park ở Tây Ban Nha mang đến cho bạn một trải nghiệm đáng sợ nhưng hấp dẫn khi cho du khách trượt máng nước qua một bể chứa đầy cá mập.