Trà sữa Cozy Moment – NGỌT THÊM KHOẢNH KHẮC

Giải trí Phú Tài 05/12/2018 10:00

Những hành động xốc nổi, bồng bột của tuổi trẻ luôn là một loại topping đậm đà trong hộp trà sữa tuổi thanh xuân. Ở nơi đó, hay có một người chưa đủ chín chắn, cố gắng tạo ấn tượng mãi mà không xong với ánh mắt mình lỡ uống nhầm…Đến một ngày, người ấy mới nhận ra chút ngọt ngào mới là điều mình còn thiếu, và tình yêu sẽ đến từ những khoảnh khắc dễ chịu, chân thành.Trà sữa Cozy Moment – NGỌT THÊM KHOẢNH KHẮC#TrasuaCozyMoment #NgotThemKhoanhKhac