Trailer đặc biệt của bộ phim "Captain Marvel"

Giải trí Sang Sang 08/01/2019 20:00

Bộ phim siêu anh hùng tiếp theo của MCU sau 'Avengers: Infinity War', dự kiến khởi chiếu từ 8/3/2019.