Trailer phim 3D Cung tâm kế

Giải trí Sang Sang 12/02/2019 14:00

Những hình ảnh trong trailer cho thấy phim 3D Cung tâm kế được làm cẩu thả, thiếu đầu tư.