Trailer 'Tôn Ngộ Không giáp sắt' của Trung Quốc nhái theo Ironman

Giải trí Sang Sang 18/12/2018 18:00

Một siêu anh hùng nữa sắp chính thức ra mắt ở Trung Quốc. Đó là Armored Monkey King (Cơ Giáp Hầu Vương), nhân vật này có tạo hình rất giống Iron Man.