Trấn Thành bỏ tiền túi ủng hộ nhóm thí sinh 'Kẹo kéo' tại Thách Thức Danh Hài

Giải trí Sang Sang 27/12/2018 08:00

Trấn Thành xúc động trước nhóm thí sinh 'Kẹo kéo tình thương' chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nên đã quyết định ủng hộ họ 5 triệu đồng.