Trấn Thành cự tuyệt lời dụ dỗ của Lâm Vỹ Dạ để theo đuổi con đường giảm cân

Giải trí Sang Sang 31/10/2018 07:00

Có người bạn nào "chơi lầy" như Lâm Vỹ Dạ không cơ chứ, thấy Trấn Thành đang trong quá trình giảm cân liền tìm mọi cách dụ dỗ anh chàng quay trở lại con đường ăn uống bất chấp.