Trấn Thành giả một lần 5 giọng, hát kiểu Khánh Ly như bản gốc nhập

Giải trí Sang Sang 31/08/2018 20:00

Nam danh hài vốn có tài giả giọng các danh ca nổi tiếng.