Trấn Thành, Hương Giang xúc động trước người mẹ một mình nuôi dạy còn trai đồng tính thành tài

Giải trí Sang Sang 16/12/2018 08:00

Nhận ra giới tính thật của con trai, mẹ Tùng Lâm vẫn ủng hộ, đồng hành và khuyên nhủ con cố gắng phấn đấu thành tài để xã hội công nhận những người thuộc Giới tính thứ 3.