Trấn Thành liều mình đập vỡ tấm ván dù biết khó nhưng vẫn cố chỉ vì muốn vợ vui vẻ

Giải trí Sang Sang 16/10/2018 20:00

Trấn Thành vì muốn vợ hãnh diện về chồng nên thể hiện chút sức lực đàn ông nhưng cố quá thành "quá cố".