Trấn Thành tố Hari Won siết hết tiền bạc, đến mức 160 ngàn đồng phải vay bạn bè

Giải trí Sang Sang 11/12/2018 12:00

Bị bà xã Hari Won quản thúc tiền bạc khiến Trấn Thành có lúc phải đi mượn tiền để trả tiền taxi trong sự tủi nhục.