Tròn mắt với các hoàng thượng mèo "khai ân" giúp sen đi thi America's Got Talent

Giải trí Sang Sang 25/08/2018 12:00

Đông tác vượt xà ngang không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp của mèo đen màn đu xà ngược đầy hài hước của mèo khoang trắng.