Về nhà đi con (tập 37): Khải xúc phạm, lớn tiếng với Thư trắng trợn trước mặt ông Sơn

Giải trí Bánh Bao 04/06/2019 11:00

Khải đến nhà vợ gây sự dự báo cũng sẽ khiến nhiều khán giả 'sôi máu'. Buông lời xúc phạm Thư rằng: 'Khinh thường người khác nên bị người khác khinh lại', Khải có thái độ xấc xược, hỗn láo khi nói chuyện với bố vợ. Huệ lập tức xuất hiện ngay và chấn chỉnh Khải nhưng có vẻ, để trị chàng rể này, cần một 'liều thuốc' mạnh tay hơn.