Việt Hương bức xúc khi bị ghép mặt vào các phi tần trong Diên Hi Công Lược

Giải trí Sang Sang 25/08/2018 11:00

Việt Hương chia sẻ: "Bản thân mình đã rất cực khổ để có được ngày hôm nay, vậy tại sao mình phải mượn tên các bạn đó? Phải ghép mặt vào hình ảnh của người đó?"