Võ sư chém đôi gần 30 lon nước ngọt với một nhát kiếm

Giải trí Sang Sang 25/12/2018 14:00

Sức mạnh cùng với độ bén của thanh kiếm, gần 30 lon nước bị xé đôi chỉ với một cú chém chuẩn xác của võ sư.