Vừa hội ngộ, Xuân Nghị đã chớp thời cơ "bắt nạt" Mạc Văn Khoa

Giải trí Sang Sang 25/08/2018 11:00

Không hẹn mà gặp, sau khi đối đầu tại Nhanh Như Chớp Nhí thì 2 "thánh lầy" Xuân Nghị và Mạc Văn Khoa lại tiếp tục trở thành đối thủ tại Nhanh Như Chớp.