Vừa mắng nhau là sao chổi, Chung Hán Lương và Tôn Di đã tình tứ với nhau như thế này.

Giải trí Phú Tài 01/10/2018 12:00

Vừa mắng nhau là sao chổi, Chung Hán Lương và Tôn Di đã tình tứ với nhau như thế này.