Will cười hả hê khi Trấn Thành liên tục bị các bé "vùi dập" khi đem ra so sánh với mình

Giải trí Sang Sang 07/11/2018 17:00

Sự xuất hiện của Will tại Nhanh Như Chớp Nhí khiến Trấn Thành liên tục bị đem ra so sánh về ngoại hình và cân nặng, nhưng khi nhắc đến chiều cao thì tình thế lại đảo ngược đầy hài hước.