Xem Hậu Duệ Mặt Trời, khán giả được dịp ôn lại lịch sử Việt Nam một công đôi việc thế còn gì

Giải trí Sang Sang 17/10/2018 07:00

Tinh thần tự hào dân tộc tiếp tục được đoàn làm phim Hậu Duệ Mặt Trời lồng ghép khéo léo qua cuộc trò chuyện nhớ về ôn lại kỉ niệm trong quá khứ của hai cha con đại úy Duy Kiên.