Xuân Bắc hớn hở 'bóc phốt' các Táo liền bị Quốc Khánh hỏi khó

Giải trí Sang Sang 15/01/2019 20:00

Xuân Bắc là người chịu khó đăng ảnh, quay clip hậu trường tập Táo Quân. Trong clip mới nhất, khi Xuân Bắc đang hớn hở bóc phốt các Táo thì liền bị "ngọc hoàng" Quốc Khánh hỏi khó.